KRASNALE

Jagoda Czaplewska
Justyna Ostrowska

pomoc nauczyciela:
Hanna Galikowska

wewn. 11