MĄDRACZKI

Edyta Rudnik
Emilia Kierska

pomoc nauczyciela:
Danuta Remus i Łucja Głomska

wewn. 13