MĄDRACZKI

Edyta Rudnik
Dorota Janikowska

pomoc nauczyciela:
Anna Różycka

wewn. 13