MĄDRACZKI

Paulina Dorawa
Dorota Janikowska

pomoc nauczyciela:
Anna Różycka

wewn. 13