Dzieciństwo, to okres w życiu człowieka, w którym kształtują się jego nawyki oraz przyzwyczajenia i decydują o jego późniejszym stylu życia. Sposób żywienia dzieci wpływa na ich rozwój fizyczny, intelektualny, emocjonalny oraz na zdolność uczenia się. Dlatego przedszkole to najlepsze środowisko dla dziecka, by rozpocząć i wdrażać systematycznie podstawy wychowania zdrowotnego.

W ramach owego wychowania przystąpiliśmy do ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Mamo, Tato wole wodę!”.

 

 

 

 

 

Celem kampanii jest:

  1. Kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych u najmłodszych.
  2. Skierowanie uwagi dzieci w wieku przedszkolnym na rolę wody w procesach życiowych.
  3. Popularyzowanie wiedzy o roli i znaczeniu wody dla życia.
  4. Zachęcenie dzieci do spożywania wody poprzez zwrócenie uwagi na korzystny wpływ wody na samopoczucie.
  5. Podnoszenie standardów edukacji oraz sposobów propagowania zdrowego trybu życia oraz zdrowego sposobu odżywiania.
   
Organizatorem programu jest Żywiec Zdrój, natomiast partnerami merytorycznymi są: Instytut Matki i Dziecka oraz Instytut Żywności i Żywienia. Honorowym patronatem programu jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.